Thứ hai, 12/04/2021
1. Cài đặt và cấu hình các dịch vụ web server, mail server, database server.

2. Dựa trên thống kê sử dụng hoặc yêu cầu của khách hàng để tinh chỉnh tối ưu hóa cấu hình. Cài đặt các phần mềm và dịch vụ phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.

3. Tư vấn lựa chọn những phần mềm & dịch vụ cung cấp chức năng theo yêu cầu. Chuyển dữ liệu từ máy chủ của nhà cung cấp khác về máy chủ của khách hàng.

4. Kiểm tra và cập nhật bản vá lỗi hàng tuần. Cập nhật hệ điều hành và phiên bản mới của các phần mềm dịch vụ khi khách hàng yêu cầu.

5. Kiểm tra và xử lý các lỗ hổng bảo mật:
- Kiểm tra định kỳ các lỗi bảo mật trên máy chủ bằng các công cụ tự động.
- Tìm hiểu phân tích các phương thức tấn công khi có dấu hiệu bị tấn công phá hoại, triển khai biện pháp phòng chống thích hợp.
- Đánh giá mức độ bảo mật của mã nguồn đang sử dụng, kiểm tra quy trình quản lý website của khách hàng và tư vấn hướng giải quyết.
- Sử dụng bản sao lưu dữ liệu tương ứng để khôi phục hoạt động của website khi bị tấn công nếu cần thiết.

6. Cấu hình cơ chế sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng:
        - Cấu hình sao lưu trên máy chủ của khách hàng.
        - Cấu hình sao lưu xoay vòng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
        - Cấu hình lọc các dữ liệu không cần thiết khi tiến hành sao lưu.
        - Thực hiện việc phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu khi cần thiết.
        - Kiểm tra định kỳ hàng tuần, đảm bảo hệ thống sao lưu dữ liệu hoạt động ổn định.

7. Cài đặt và cấu hình tường lửa để hạn chế các tấn công DDOS, triển khai sử dụng các công cụ hạn chế DDOS tự động.
      
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 0902 26 77 26 - contact@onip.vn để nhận được tư vấn và báo giá tốt nhất.
ĐỐI TÁC
Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC Công ty Cổ phần phần mềm kế toán VACOM


Bạn vào website của chúng tôi theo cách?
Từ các website tìm kiếm
Liên kết từ website khác
Nhớ và vào bằng tên miền
log