Thứ sáu, 05/03/2021

Tên miền được xem như một địa chỉ để doanh nghiệp giao dịch rộng rãi trên cộng đồng Internet. Ngoài ra tên miền còn có mối quan hệ chặt chẽ đến doanh nghiệp do sử dụng chính tên doanh nghiệp, sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp. Chính vì vậy, việc đăng ký sớm sẽ vô cùng có lợi, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro khi đăng kí chọn tên miền mình mong muốn.

Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp cách lựa chọn tên miền sao cho phù hợp, phản ánh trực tiếp hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và quan trọng là ấn tượng, dễ đọc, dễ nhớ.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 0902 26 77 26 - contact@onip.vn để nhận được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Bảng giá
Tư vấn lựa chọn
Hỏi đáp
1. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CẤP VÀ QUẢN LÝ
TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ INTERNET Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 189/TT-BTC ngày 24/11/2010của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam)

Stt Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)
A. Lệ phí cấp đăng ký sử dụng tên miền “.VN”
1 Tên miền cấp 2 có 1 ký tự Lần 350.000
2 Tên miền cấp 2 có 2 ký tự Lần 350.000
3 Tên miền cấp 2 khác Lần 350.000
4 Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung Com.vn, net.vn, biz.vn Lần 350.000
Các tên miền dưới: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và Tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn) Lần 200.000
Name.vn Lần 30.000
5 Tên miền tiếng Việt   Lần 0
B. Phí duy trì tên miền
1 Tên miền cấp 2 có 1 ký tự Năm 40.000.000
2 Tên miền cấp 2 có 2 ký tự Năm 10.000.000
3 Tên miền cấp 2 khác Năm 480.000
4 Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung Com.vn, net.vn, biz.vn Năm 350.000
Các tên miền dưới: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và Tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn) Năm 200.000
Name.vn Năm 30.000
5 Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 .vn do Nhà đăng ký cấp cho các tổ chức, cá nhân khác Năm 200.000
6 Tên miền tiếng Việt   Năm 0
*PHÍ CHUYỂN DNS TÊN MIỀN VIỆT NAM Miễn phí
 
2. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ (Đơn vị: Việt Nam Đồng)
Tên miền Phí đăng ký Phí duy trì hàng năm
.com/.net/.org/.biz/.info Miễn phí 240.000
.ws 640.000
.mobi 450.000
.us 240.000
.asia 520.000
.co 650.000
.me 520.000
.me 260.000
.tel 330.000
.ca  360.000
.in 440.000
.tv 1.050.000
.pro 520.000
.name 240.000

Giá tên miền quốc tế chưa bao gồm VAT 10%

ĐỐI TÁC
Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC Công ty Cổ phần phần mềm kế toán VACOM


Bạn vào website của chúng tôi theo cách?
Từ các website tìm kiếm
Liên kết từ website khác
Nhớ và vào bằng tên miền
log